Про нас

Центр розвитку дитини - якісний практичний майданчик для самореалізації небайдужих та креативних студентів, волонтерів у напрямку взаємодії зі ЗМІ, бізнесом, владою.

Щоб в душі забриніли струни добра,

поринути в казку усім нам пора!

Книга-зошит-тренажерКнига-зошит-тренажер «Графо-моторні навички. Крапка-лінія-фігура» створений вперше на численні запити батьків та педагогів, які працюють із дітьми з особливостями психофізичного розвитку, оскільки порушення розвитку рухової сфери у поєднанні із сенсорними, психічними, мовленнєвими, когнітивними розладами є серйозним бар’єром на шляху опанування даними навичками. Пропонована нами дієва система ранньої допомоги з підготовки руки до письма базується на тому, що в основі формування графо-моторних навичок дитини лежить моторний акт в тісній взаємодії із сенсорними функціями та зорово-моторними координаціями.
Книга-зошит-тренажер розроблений із врахуванням міжаналізаторної взаємодії та базується на комплексному підході до вирішення проблеми дітей зі складними порушеннями розвитку (ДЦП, вадами зору, інтелектуальними порушеннями тощо), починаючи уже з 2-х-річного віку.  Практичний матеріал поданий з помірним системним наростанням навантаження на кисть руки дошкільника (етап «від крапки до крапки» та лінійного письма) кольоровими фломастерами, маркерами. З метою корекції емоційного стану дитини, подолання її рухової розгальмованості, розвитку уваги, пам’яті, мислення, навчання спільній діяльності пропонується також практика «живих/тілесних» прописів, що базується на так званій «пам’яті тіла». Саме цей підхід дозволяє дитині засвоювати не окремий елемент, а відразу цілісне (глобальне) зображення.
Методичний путівник «Навчаємось навчати» допоможе батькам та педагогам зорієнтуватись у пропонованій системі та забезпечить успішність всіх етапів роботи з дитиною.
Чим особливий наш посібник «3 в 1»?
1.                Книга. Ліві (парні) сторінки посібника - це навчальна книга, що допоможе дітям засвоїти знання про сенсорні еталони (7 кольорів, 7 геометричних фігур, основні поняття величини), навчить обстежувати предмет, розвине дотиковий аналізатор, прослідковуючу функцію ока тощо. Практика «живих» (тілесних) прописів допоможе розвинути моторно-кінестетичну пам'ять тіла.
2.                Зошит. Праві (непарні) сторінки посібника - це зошит, завдання якого розроблені з помірним навантаженням на кисть дитини. Це — практична частина посібника, яка дасть змогу закріпити знання, сформувати вміння та навички.
3.                Тренажер. Ламінація сторінок посібника дозволяє дитині вправлятися нескінченну кількість разів. Неякісно виконані завдання легко витираються губкою.
  Посібник не дозволяє батькам не упустити ранній вік дитини, спонукає їх до задіяння компенсаторних можливостей дитини уже з 2-х-річного віку. Індивідуальні завдання рекомендуємо дозувати, спираючись на зону актуального та найближчого розвитку дитини.
  Попередню підготовчу роботу рекомендуємо розпочинати  “від великої амплітуди до малої амплітуди”: на настінній дошці, рулоні шпалер, ватмані, аркуші паперу А-4 формату (сполучення двох крапок на далекій відстані). Далі працюємо на нашому посібнику (етап письма «від крапки до крапки» допускає кривизну ліній, оскільки основним і єдиним завданням цього етапу є навчити дитину сполучати крапки).
 З метою охоронного режиму та дозованого навантаження на зоровий аналізатор колір сторінок зошита є пастельним, текстурованим.
 Пунктирні лінії на парних сторінках слугують допоміжними орієнтирами для засвоєння знань про величину, сприяють розвитку зорово-рухової координації.
  Сторінки зошита є цупкими та ламінованими - з метою запобігання їх пошкодженню дітьми з ураженнями верхніх кінцівок.